Thứ 205252020

LAST_UPDATE08:26:07 AM

Nhân sự

T. Hồ Xuân Ngọc

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Trưởng Khoa Kinh tế, Trưởng bộ môn Marketing.
Giảng dạy các môn:

- Nghiên cứu Marketing
- Quản trị bán hàng
- Hành vi người tiêu dùng
- Khởi tạo doanh nghiệp

T. Lưu Chí Danh

Cao học chuyên ngành kế toán. Giảng dạy các môn: kế toán doanh nghiệp, phần mềm kế toán, mô phỏng kế toán.

C. Vũ Thị Hạ Linh 

Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (giảng dạy môn: Nguyên Lý kế toán, kế toán doanh nghiệp, ...).

C. Nguyễn Đào Diễm Phúc 

Thạc sĩ chuyên ngành TCNH (Lý thuyết tài chính tiền tệ, Marketing DL-TM-DV, Phân tích hoạt động kinh doanh).
 
T. Lê Ngọc Thông

Giảng dạy: Marketing CB, hành vi người tiêu dùng, Hoạch định chính sách bán hàng.

T. Nguyễn Thanh Quang

Giảng dạy: Kinh tế vi mô, khởi tao doanh nghiệp, Marketing CB, quản trị học.

T. Trần Văn Trình
 

Giáo viên bộ môn Kế toán

T. Đỗ Nguyễn Vũ

Giảng dạy: HV người tiêu dùng, QTH, Marketing CB, Quản trị bán hàng

C. Trần Thị Hồng Lan

Giảng dạy: Nguyên lý kế toán, kế toán DN 1,2,3, TM, Thực hành khai báo thuế. kế toán excel.

T. Ngô Thanh Tú
 

Giảng dạy: Marketing Căn bản, Quản trị học.

C. Huỳnh Hiếu Hạnh

Giảng dạy: Kỹ năng giao tiếp, Quản trị học, Quản trị chất lượng sản phẩm, khởi tạo DN

C. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Giảng dạy: Kế toán doanh nghiệp, thực hành khai báo thuế, sổ sách kế toán.

 may pha ca phe, may pha cafe