Thứ 205252020

LAST_UPDATE08:26:07 AM

Kế toán doanh nghiệp

 

kế toán doanh nghiệp

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp thuộcngành Kế toán doanh nghiệp được xây dựng trên cơ sở quyết định số 44/2002/QĐ-BTC ngày 29 tháng 04 năm 2002 của Bộ Tài Chính nhằm đào tạo học sinh thành những cán bộ có trình độ trung cấp có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỹ luật, có tác phong công nghiệp và có sức khỏe để phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội.
+ Về lý thuyết: Nắm vững nguyên lý kế toán, hạch toán, tài chính, tiền tệ
+ Về thực hành: Học viên lập được các báo cáo sổ sách, kế toán chứng từ, có thể phân tích hoạt động tài chính, làm kế toán trên máy tính
 
 
1. Ngành đào tạoKẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

2. Mã ngành20 - 04

3. Thời gian đào tạo: 24 tháng cho HS đã tốt nghiệp THPT, 27 tháng cho HS thi trượt Tốt nghiệp THPT, 36 tháng cho HS đã tốt nghiệp THCS
 
4. Đối tượng:  Học sinh tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT  hoặc thi trượt tốt nghiệp THPT hoặc đã tốt nghiệp THCS  (theo Qui chế tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp của BGD&ĐT)
 
5. Thời gian tuyển sinh: Từ tháng 03 đến tháng 12 hằng năm
 
6. Mục tiêu đào tạo:
Chuẩn kiến thức:
- Về lý thuyết: Nắm vững các kiến thức về luật kinh tế, tài chính tiền tệ – tín dụng, các kiến thức về pháp luật.  Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế và khả năng tự học, rèn luyện bản thân để nâng cao trình độ.
- Về thực hành: Có năng lực thực hành tương đối thành thạo nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp được đào tạo đúng theo chuyên ngành
 
Chuẩn kỹ năng:
- Có năng lực thực hành tương đối thành thạo nghiệp vụ kế toán được đào tạo đúng chuyên ngành ở vị trí công tác được giao
- Có khả năng vận dụng những kiến thức được đào tạo và thực tế công tác và tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác của mình
- Biết sử dụng một số kiến thức về kỹ thuật hành chính để soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ sơ công việc trong phần nhiệm vụ được phân công.
- Có trình độ cơ sở của tiếng Anh để phục vụ công việc khi cần thiết
- Biết cách khai thác các phần mềm ứng dụng để thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu trên máy tính phục vụ công việc
 
Chuẩn thái độ: (Phẩm chất, đạo đức, lối sống và trách nhiệm công dân)
- Có ý thức nghề nghiệp, thận trọng, đảm bảo tính khoa học, chính xác trong công việc, tuân thủ các quy trình, quy phạm trong khi hành nghề.
- Có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, tài chính của đơn vị và trong đời sống kinh tế xã hội.
- Có tinh thần làm chủ, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong công tác được giao
 
Vị trí và khả năng làm việc sau khi ra trường:
Học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường có thể tự tin làm việc tại các Cơ quan, Công ty, Doanh nghiệp, Xí nghiệp với nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp chuyên ngành đã học.
 
Cơ hội học liên thông lên Cao Đẳng - Đại Học:
Sau khi tốt nghiệp TCCN, HS có thể học liên thông lên bậc Cao Đẳng hoặc Đại Học tại trường Trung cấp Tây Bắc liên kết  hoặc với bất kỳ trường nào trong hệ thống giáo dục Quốc dân có đào tạo liên thông.

7. Chương trình khung:

Tên học phần

I./ Các học phần chung

1

Chính trị

2

Ngoại ngữ

3

Tin học

4

Giáo dục thể chất

5

Giáo dục quốc phòng - an ninh

6

Pháp luật

7

Khởi tạo doanh nghiệp

II./ Các học phần cơ sở

8

Kinh tế vi mô

9

Lý thuyết tiền tệ-tín dụng

10

Nguyên lý kế toán

11

Soạn thảo văn bản

12

Lý thuyết thống kê

13

Marketing

14

Luật kinh tế

15

Anh văn chuyên nghành

III./ Các học phần chuyên môn

16

Tài chính doanh nghiệp

17

Thống kê doanh nghiệp

18

Kế toán doanh nghiệp (1)

19

Kế toán doanh nghiệp (2)

20

Kế toán doanh nghiệp (3)

21

Kế toán thương mại

22

Thuế và thực hành khai báo thuế

23

Kế toán mô phỏng (BCTC và Thực hành sổ sách kế toán)

24

Hạch toán kế toán trên máy (Excel)

25

Phân tích hoạt động kinh doanh

26

Kiểm toán

27

Phần mềm kế toán (Misa)

IV./ Các học phần thực tập cơ bản

28

Kế toán mô phỏng

29

Mô hình kế toán ảo (Misa)

V./ Các học phần thực tập tốt nghiệp

30

Thực tập tốt nghiệp 

Xem chuẩn đầu ra của ngành kế toán doanh nghiệp


Một số hình ảnh trong Phòng thực tập của Khoa Kinh tế - Kỹ thuật

ke toan doanh nghiep thuc hanh ke toan doanh nghiep
gio hoc ke toan doanh nghiep thuc hanh ke toan doanh nghiep
nganh ke toan doanh nghiep giao vien huong dan lop ke toan
lop hoc tieu bieu cua nganh ke toan doanh nghiep thay huong dan ke toan