Thứ 407182018

LAST_UPDATE07:58:30 AM

  • Giới thiệu các lĩnh vực đào tạo, các hệ đào tạo, chuyên môn, chương trình đào tạo ngắn hạn của các ngành thuộc Khoa Kinh tế của Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn.

  • Giới thiệu các lĩnh vực đào tạo, các hệ đào tạo, chuyên môn, chương trình đào tạo chính quy của ngành Kế toán và Marketing của Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn.

  • Định hướng nghề nghiệp của ngành Marketing: học những gì và ra trường làm gì?